Loading...

Kurzy Filmarina

ponúkajú filmárske vzdelávanie pre všetkých

vzdelávanie dostupné pre širokú verejnosť je jednou z ciest, ako šíriť povedomie o filmárskom remesle a tak prispieť k zvyšovaniu kvality audiovizuálnych diel