Svietenie portrétu

Nasvietiť portrét a pracovať s výrazom svetla v závislosti od požadovanej atmosféry, je snáď tá najpodstatnejšia a najužitočnejšia vec, ktorú musí ovládať každý kameraman.

Určite sa zhodneme, že v prevažnej väčšine akýchkoľvek audiovizuálnych diel dominuje portrét. Napr. takmer všetky hrané filmy sú postavené na dialógoch postáv, ktoré sú osadené do istého prostredia a emócie. O dokumentoch, či reportážach nehovoriac. Preto prevažná väčšina kameramanskej práce sa odvíja práve od tejto schopnosti – správne nasvieteného portrétu.

 

Cena: 150€

– jednodňové kurzy venované konkrétnej téme z kameramanskej práce

– rýchly prístup k informáciám (8 vyučovacích hodín)

– množstvo praktických cvičení

– témy sa menia závislosti od záujmu

– max. 4. účasníci

– voľné termíny sú od druhej polovice januára 2020, počet miest je limitovaný. V prípade záujmu nám napíš, alebo zavolaj a dohodneme sa na voľnom termíne

Anonie


Anonie